Generelle betingelser

Betingelser

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale eller en enkeltbetaling til det valgte projekt.

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Kristeligt Forbund for Studerende igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Kristeligt Forbund for Studerende trækker det valgt beløb 1 gang hver måned, hvis månedsbetaling er valgt - ellers trækkes ud fra anden valgte frekvens.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Kristeligt Forbund for Studerende med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Kristeligt Forbund for Studerende sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Kristeligt Forbund for Studerende til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Kristeligt Forbund for Studerende registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen til administration af gaven og til evt. oplysning om skattefradrag til Skat. Betalingsoplysningerne gemmes i fem år ifm. regnskabet. Kristeligt Forbund for Studerende bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos Epay, hvor oplysningerne krypteres.

Videregivelse af oplysninger

Kristeligt forbund for Studerende bruger også eksterne databehandlere, der har adgang til personlige oplysninger i forbindelse med infrastruktur og it-services og processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge, eller videregive personlige oplysninger til andet formål, end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Kristeligt Forbund for Studerende lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Kristeligt Forbund for Studerende på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Ønske om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Kristeligt Forbund for Studerende
Ribevej 71
7100 Vejle
Tlf. 35 43 82 82
kfs@kfs.dk
CVR-nr. 51027116

KFS Danmark
Du kan oprette en fastgiveraftale til KFS her.
Name
Beløb pr. betaling
Mobiltelefon
Fornavn
Efternavn
CPR-nr. (Hvis det er ukendt for KFS,
E-mail
Adresse
Postnummer
By

Klik her, for at se betingelserne