Generelle betingelser

Generelle betingelser
 
To måder at indbetale på.
Når du indbetaler til Agape Indien Danmark (AID) via Collectpay, kan det ske på to måder.

 
Følgende gælder specielt ved engangsbetalinger
Kvittering
Når der er givet et engangsbeløb, er det kun denne ene gang som beløbet bliver trukket, og der er ikke yderligere forpligtigelser end dette.
 
Følgende gælder specielt ved indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort eller Nets

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter AID igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at (AID) trækker det valgte beløb 1 gang hver måned d. 1. og der oprettes en Betalingsserviceaftale via Nets.
Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives (AID) lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.
Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte (AID) på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.
 
Gælder for begge gaveformer
Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en gaveydelse.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering ved enkelt indbetaling og ved oprettelse af fast betalingsaftale.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt vil beløb og projekt blive opgivet til GTSSS. Er det en fastaftale, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til (AID) med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil (AID) sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Agape Indien til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
(AID) registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men (AID) gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. (AID) bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.
Agape Indien Danmark
Mågevej 14,
3600 Frederikssund
Mail: mail@agapeindien.dk
Tlf.: 20 58 17 77

 

Name
Vælg evt. beløb
Beløb
Mobiltelefon
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Fødselsdato

Klik her for at se betingelserne

Agape Indien Danmark
TH Bangsvej 19 5620 Glamsbjerg