Generelle betingelser

Generelle betingelser
Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale eller enkel bidrag via betalingskort eller PBS aftale

Når en gavegiver støtter os igennem en fast gaveaftale eller enkel bidrag, gives der lov til at vi trækker det valgte beløb med det valgte interval.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale eller gave.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering for indberetning af gaver til SKAT på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig)
umiddelbart efter kalenderårets udløb.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til os med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil vi sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra os til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Vi registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men vi gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Vi bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives der lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at tilbyde om at forny aftalen.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte os på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale eller enkel gave.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Administrationen:
Randersvej 195 postnr. 8544 By Mørke
ywam@ywam.dk  hjemmeside: ywam.dk
Telefon: +45 86 97 40 55
 

Name
Beløb
Fornavn
Efternavn
Fødselsdato eller CPR nr
Adresse
Postnummer
By
E-mail
Skriv gerne i kommentarfeltet:

Klik her for at se betingelserne

Ungdom Med Opgave
Randersvej 195 Sjellebro 8544 Mørke