Menighedsfakultetet

Støt MF
MF uddanner fremtidens ledere til kirke og mission. Vi lever af frivillige bidrag. Vil du bære med?
Støt med en gave nu: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et bidrag
Støt fast via Betalingsservice: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et fast beløb
Støt stipendiepuljen
Giv en gave til stipendiepuljen, som søtter de studerende på MF under deres uddannelse.
Støt med en gave nu: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et bidrag
Støt fast via Betalingsservice: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et fast beløb
Medlemskab
Bliv medlem af Menighedsfakultetet og få indflydelse.
Jeg tilslutter mig vedtægternes formål og grundlag:
§ 2 Formål
Institutionens formål er at:
• uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og samfund gennem varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning og undervisning på højeste akademiske niveau
• udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis
• formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole
§ 3 Grundlag
MF bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
Bekendelse.
Støtte til CKA
Giv din støtte til Center for Kristen Apologetik (CKA)
Støt med en gave nu: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et bidrag
Støt fast via Betalingsservice: udfyld formularen herunder og klik på: Giv et fast beløb
Støtte til CPTR
Giv din støtte til CENTER FOR PRAKTISK TEOLOGI OG RELIGIONSPÆDAGOGIK (CPR)
Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75 8200 Aarhus