Generelle betingelser

Betingelser medlemskab
Betingelser for indgåelse af aftale om indbetaling af medlemskontingent via betalingskort

Fast aftale via betalingskort
Når en person/husstand tegner medlemskab af Café Exit igennem en fast aftale, gives der lov til at Café Exit trækker kontingentet 1 gang årligt.

Priser
Ud over indbetalingen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast aftale.

Kvittering
Medlemmet/husstanden modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af medlemmet/husstanden enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar
Medlemmet/husstanden støtter med sit kontingent Café Exits arbejde - og kan udøve sin stemmeret på foreningens generalforsamling. Medlemmet/husstanden får tilsendt Café Exits månedlige nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan når som helst afmeldes af medlemmet/husstanden.

Registrering af oplysninger
Café Exit registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med medlemskabet. Oplysningerne videregives ikke, men Café Exit gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Café Exit bruger logfiler på medlemssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved tegning af medlemskab gives Café Exit lov til at kontakte medlemmet/husstanden på e-mail og telefon med henblik på at forny medlemskabet, når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om, at du fornyer kortidentifikation med det nye korts data.

Ophør
Hvis medlemmet/husstanden ønsker at stoppe medlemskabet, kan dette ske ved at kontakte Café Exit på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil det faste årskontingent stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret for betalt medlemskab via en fast aftale med betalingskort. Et medlemskab kan opsiges som beskrevet ovenfor.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved medlemskabet kan gives til følgende adresse.

Café Exit
Saxogade 5
1662 København V
CVR-nr. 30 88 73 87

Vælg et medlemskab