Generelle betingelser

Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter os igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at vi trækker det valgte beløb med det valgte interval.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering for indberetning af gaver til SKAT på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) umiddelbart efter kalenderårets udløb. Dette kan fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Ønskes ydereligere kvittering skal gavegiver kontakte os.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til os med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil vi sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra os til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Vi registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men vi gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Vi bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Privatlivspolitik
Ved betaling godkendes Børne- og UngdomsOases privatlivspolitik, som kan læses her: Privatlivspolitik 

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives der lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte os på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort. Ved eventuelt samtidig køb af fysisk varer, får du fortrydelsesret på den fysiske vare, som afsendes til dig af vores partner.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Grimhøjvej 6
8220 Brabrand
Tlf. 86543600

www.buo.dk

Vælg et medlemskab