Generelle betingelser

Giv en gave

Gaven vil blive anvendt til MF’s generelle arbejdet medmindre du har valgt et specifikt formål.

Hvis du ved betalingen eller på et andet tidspunkt oplyser dit CPR-nr., vil beløbet blive indberettet til SKAT, så du får fradrag for det.

Der er ingen fortrydelsesret ved betalinger med kort.

 

Bliv fast giver (Fast gaveaftale via Betalingsservice)

Når en gavegiver støtter Menighedsfakultetet igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Menighedsfakultetet trækker det valgt beløb med det interval, som gavegiver har anført.

En aftale om faste gavebidrag til Menighedsfakultetet via Betalingsservice er ikke juridisk bindende og kan til enhver tid ændres eller ophæves. Dette kan ske ved at kontakte Menighedsfakultetet.

Gavebeløbet er fradragsberettiget selvangivelsen efter Ligningslovens §8a og Menighedsfakultetet sørger for indberetningen til SKAT.

Gebyrer
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Menighedsfakultetet med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Menighedsfakultetet sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Menighedsfakultetet til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Menighedsfakultetet registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Menighedsfakultetet. gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Menighedsfakultetet bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Menighedsfakultetet på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på donation med betalingskort. Fast gaveaftale er kun muligt via Betalingsservice.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Persondatapolitik
Læs om vores håndtering af personoplysninger her https://teologi.dk/om-mf/persondatapolitik/.

Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 6300
mf@teologi.dk
CVR-nr. 15500301

Støtte til CPTR
Giv din støtte til CENTER FOR PRAKTISK TEOLOGI OG RELIGIONSPÆDAGOGIK (CPTR)
ved Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N
Tlf. 86166300 Mail: mf@teologi.dk
Name
Vælg evt. beløb
Beløb (indtast evt.)
Fornavn
Efternavn
Fødselsdato/CPR-nr.
E-mail
Mobiltelefon
Adresse
Postnummer
By

Klik her for at se betingelserne