Generelle betingelser

Betingelser

Medlemskab

Kontingentbetalingen dækker et års medlemskab af Kristeligt Forbund for Studerende (gælder for pågældende kalenderår) enten i KFS Danmark eller i en KFS-associeret lokalforening.

Årligt kontingent er fastsat af KFS’ landsbestyrelse.

Er du medlem i en KFS-associeret lokalforening, fastsættes kontingentet i de lokale foreninger. Dog aldrig lavere end det årlige kontingent fastsat af landsbestyrelsen.                                          Betalingsfrekvens afhænger af valgt forening.

Som medlem modtager du relevant information om KFS.

 

Kvittering

Der leveres en kvittering for indbetaling af kontingentet til den mailadresse, du har oplyst i medlemstilmeldingen.

Din fortrydelsesret

Under normale omstændigheder er der ingen fortrydelsesret på kontingentbetaling.

Registrering af oplysninger

Kristeligt Forbund for Studerende registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med indmeldelse og kontingentbetaling til brug for administration af medlemskabet og til at kunne give relevante informationer ifm. medlemskabet. Kristeligt Forbund for Studerende gemmer betalingsoplysningerne i fem år ifm. regnskabet. Kristeligt Forbund for Studerende bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos Quickpay, hvor oplysningerne krypteres.

Videregivelse af oplysninger

Kristeligt forbund for Studerende bruger også eksterne databehandlere, der har adgang til personlige oplysninger i forbindelse med infrastruktur og it-services og processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge, eller videregive personlige oplysninger til andet formål, end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

Fornyelse

Ved indgåelse af kontingentbetalingsaftale gives Kristeligt Forbund for Studerende lov til at kontakte medlemmet på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.

Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos Quickpay, hvor oplysningerne krypteres.

Skifter du kortnummer vil vi få besked gennem Quickpay og rette henvendelse for at få registreret dine nye kortoplysninger.

Opsigelse

Opsigelse af medlemskab og kontingentbetaling kan ske med umiddelbar effekt dog uden refusion af indbetalt kontingent. Betalingsaftalen annulleres automatisk ved udmeldelse.

Reklamationsbehandling

Ønske om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller klager over fejl/problemer ved kontingentbetalingen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Kristeligt Forbund for Studerende
Ribevej 71
7100 Vejle
Tlf. 35 43 82 82
kfs@kfs.dk
CVR-nr. 51027116

Bliv medlem:

Ønsker du at blive medlem af KFS Danmark eller en af KFS’ lokalforeninger, kan du blive det her: