Generelle betingelser

Handelsbetingelser


Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle leverancer fra Cystisk Fibrose Foreningen. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Cystisk Fibrose Foreningen.

Pris og betaling
Det er muligt at betale via: Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay.

Fortrydelsesret
Cystisk Fibrose Foreningen yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager kvittering for din betaling. Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at fortryde, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt.

Medlemskab og kontingent
De gældende priser for medlemskab hos Cystisk Fibrose Foreningen kan ses på cystiskfibrose.dk/om-os/medlemskab/. Prisen for medlemskab stiger med cirka 5 % årligt.

Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori du indmeldes. Kontingentet forfalder helårligt i februar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter i den første følgende februar måned.

Ændringer til handelsbetingelser
Cystisk Fibrose Foreningen kan til enhver tid ændre de gældende handelsbetingelser.

Vælg et medlemskab