Generelle betingelser

Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Martinus Institut igennem en fast gaveaftale, gives der lov til, at Martinus Institut trækker det valgte beløb 1 gang hver måned den 1. Priser ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering ved enkelt indbetaling og ved oprettelse af fast betalingsaftale.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Martinus Institut med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Martinus Institut sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Martinus Institut til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Martinus Institut registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Martinus Institut gemmer oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Martinus Institut bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Martinus Institut lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet, hvis kontoen lukkes.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Martinus Institut på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 14 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94,

2000 Frederiksberg

Kontakt: info@martinus.dk

Tlf. 38380100
CVR-nr. 19961486

Vælg evt. beløb
Beløb
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
Telefon
E-mail
CPR-nr.

Klik her for at se betingelserne