Generelle betingelser

Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Parkinsonforeningen igennem en fast gaveaftale, gives der lov til, at Parkinsonforeningen trækker det valgte beløb 1 gang hver måned den 1. Priser ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering ved enkelt indbetaling og ved oprettelse af fast betalingsaftale.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Parkinsonforeningen med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Parkinsonforeningen sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Parkinsonforeningen til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Parkinsonforeningen registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Parkinsonforeningen gemmer oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Parkinsonforeningen bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Parkinsonforeningen lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet, hvis kontoen lukkes.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Parkinsonforeningen på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 14 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Parkinsonforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 36350230
info@parkinson.dk
www.parkinson.dk
CVR-nr. 76294410

Beløb
Telefon
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
E-mail
CPR
CVR-nummer

Klik her for at se betingelserne