Generelle betingelser

Betingelser for indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort

Fast gaveaftale via betalingskort
Når en gavegiver støtter Dansk Bibel-Institut igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Dansk Bibel-Institut trækker det valgt beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Kvittering
Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Bibel-Institut med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Bibel-Institut sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Bibel-Institut til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Dansk Bibel-Institut registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Dansk Bibel-Institut gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Dansk Bibel-Institut bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse
Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Dansk Bibel-Institut lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Bibel-Institut på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6.sal
2300 København S
Tlf. 3313 5500
dbi@dbi.edu
Url http://dbi.edu
CVR-nr. 53551319

Teologi i praksis CTIP
DBIs Center for teologi i praksis (CTIP) tilbyder sparring og kurser fysisk og online.
Vælg beløb
Name
Vælg evt. beløb
Beløb
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
By
Mobiltelefon
E-mail
CPR.nr.
Evt. CVR-nummer
Kommentar - evt. gavebrevsnummer

Klik her for at se betingelserne

Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6. 2300 København S